COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ysgolion yr 21ain Ganrif

Ysgol Caer Elen (Ysgol Cyfrwng Cymraeg 3-16, Hwlffordd)

Band - A

Mae Ysgol Caer Elen yn ysgol 3-16 bwrpasol yn ardal Y Llwynhelyg, Hwlffordd a bydd yn mynd i’r afael â’r galw cynyddol am addysg Gymraeg yng nghanol a de’r sir.

Sefydlwyd yr ysgol ar 1 Medi 2018 ar ôl i Ysgol Gynradd Gymraeg Glan Cleddau gau. Mae Ysgol Caer Elen yn darparu addysg uwchradd Gymraeg ychwanegol yn Sir Benfro; gall disgyblion sy’n dewis symud ymlaen at addysg Gymraeg yn y chweched dosbarth wneud hynny yn Ysgol y Preseli.

Am fwy o wybodaeth ar y prosiect, cliciwch ar:  

 

Datganiadau’r Wasg / Newyddion Diweddaraf Galeri

Gweinidog yn agor ysgol Gymraeg newydd

 

Cylchlythrau

Hydref 2017

Chwefror 2017ID: 3062, adolygwyd 19/03/2019