Ysgolion yr 21ain Ganrif

Ysgol Caer Elen (Ysgol Cyfrwng Cymraeg 3-16, Hwlffordd)

Band - A

Mae Ysgol Caer Elen yn ysgol 3-16 bwrpasol yn ardal Y Llwynhelyg, Hwlffordd a bydd yn mynd i’r afael â’r galw cynyddol am addysg Gymraeg yng nghanol a de’r sir.

Sefydlwyd yr ysgol ar 1 Medi 2018 ar ôl i Ysgol Gynradd Gymraeg Glan Cleddau gau. Mae Ysgol Caer Elen yn darparu addysg uwchradd Gymraeg ychwanegol yn Sir Benfro; gall disgyblion sy’n dewis symud ymlaen at addysg Gymraeg yn y chweched dosbarth wneud hynny yn Ysgol y Preseli.

Am fwy o wybodaeth ar y prosiect, cliciwch ar: Gwybodaeth Ysgol Caer Elen 

 

Datganiadau’r Wasg / Newyddion Diweddaraf Galeri

Gweinidog yn agor ysgol Gymraeg newydd

Agor Ysgolion Newydd Diolch I Fuddsoddiad O £70m

Hysbysiad am Ysgol Gymraeg Newydd

Ysgol Gymraeg newydd ar y gweill

Ymgynghoriad addysg cyfrwng Cymraeg i ddechrau

Cynnig safle ysgol Gymraeg newydd

Rhestr fer o enwau ysgolion

Cyflwyno cynlluniau ysgolion newydd

Enwi pennaeth yr ysgol Gymraeg newydd

Chwilio am enw ar gyfer ysgol newydd

Gweinidog yn nodi carreg filltir i ysgol newydd

Sesiwn alw heibio i weld cynlluniau ysgol Gymraeg newydd

 

Cylchlythrau

Hydref 2017

Chwefror 2017ID: 3062, adolygwyd 19/03/2019