COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ysgolion yr 21ain Ganrif

Ysgol Uwchradd Wirfoddol a Reolir Hwlffordd

Band - B

Sefydlwyd Ysgol Uwchradd Wirfoddol a Reolir Hwlffordd ar 1 Medi 2018 fel ysgol Saesneg 11-19 ar ôl i Ysgol Wirfoddol a Reolir Tasker Milward ac Ysgol Wirfoddol a Reolir Syr Thomas Picton gau ar 31 Awst 2018.

Mae’r ysgol bellach yn gweithredu ar ddau safle’r hen ysgolion.

Yn dilyn cymeradwyaeth i’r achos busnes gan Lywodraeth Cymru, caiff yr ysgol newydd ei hadeiladu ar safle’r hen Ysgol Syr Thomas Picton.

Ar Orffennaf 26,2018, cymeradwyodd y Cyngor argymhelliad gan y Grŵp Gorchwyl a Gorffen o ddewis safle Ysgol Syr Thomas Picton ar gyfer Ysgol Cyfrwng Saesneg newydd yr Hwlffordd.

Fel rhan o’r prosiect, mae’r Awdurdod yn bwriadu symud Campws Prendergast i safle ysgol Tasker Milward (Campws Portfield) yn ystod cyfnod adeiladu’r ysgol newydd.

I wneud hynny, bydd angen llety ychwanegol ac adolygu’r cynllun traffig ar Gampws Portfield. Bydd y prosiect angen ymgynghoriad cyn-cynllunio, a chais ffurfiol am ganiatâd cynllunio yn sgil hynny. Y bwriad yw gwneud y gwaith yn ystod gwyliau’r haf, yn ddibynnol ar ganiatâd.

 

Datganiadau’r Wasg / Newyddion DiweddarafGaleri

 

H`west High logo

Cylchlythrau

 

 

 

   

Cofnodion Grŵp Gorchwyl a Gorffen
Mai 2018
Mehefin 2018

   

               

 

                                

ID: 3759, adolygwyd 05/03/2019