COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Mae arwyddion yn diolch i staff y GIG a gweithwyr allweddol am ymateb Covid-19

Mae Cyngor Sir Penfro’n dathlu’r ymateb anhygoel i haint y COVID-19.

Gosodwyd cyfres o arwyddion lliwgar yn nodi gwaith staff y GIG a holl weithwyr allweddol wrth y fynedfa i Ysbyty Llwyn Helyg, Hwlffordd.

Creodd a gosododd Cyngor Sir Penfro’r arwyddion i gydnabod ymdrechion rhyfeddol staff y GIG a holl weithwyr allweddol ers dechrau’r pandemig.

Trefnwyd arwyddion ychwanegol, gan gynnwys diolch i’r rhai hynny sy’n gweithio yn y sector gofal hanfodol, ar gyfer Neuadd y Sir.

Gosodwyd yr arwyddion mewn pryd ar gyfer Clapio’r Gofalwyr wythnosol heno (dydd Iau).

Meddai’r Cynghorydd David Simpson, Arweinydd Cyngor Sir Penfro: “Fel y dywedais o’r blaen, mae ymateb pawb yn y sir, sef ‘Tîm Sir Benfro’, i argyfwng y COVID-19 wedi bod yn hollol eithriadol.

“Roeddem eisiau rhywbeth i gyfleu ein diolch i’r rhai sydd wedi bod yn y rheng flaen ac, felly, mae’r arwyddion hyn yn ffordd fach o atgoffa staff y GIG a gweithwyr allweddol eu bod yn ein meddyliau bob amser gyda’n dymuniadau gorau a’n cefnogaeth.”

 


ID: 6473, revised 22/05/2020