COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Mae miloedd o slotiau gwastraff ac ailgylchu wedi'u trefnu

Roedd mwy na 3,300 o slotiau yng Nghanolfannau Gwastraff ac Ailgylchu Sir Benfro wedi'u harchebu o fewn 24 awr ar ôl mynd yn fyw ddoe (ddydd Mercher, 20 Mai).

Yn ôl y disgwyl, roedd galw mawr ar ôl i Cyngor Sir Penfro gyhoeddi ail-agor ei chwe Chanolfan Gwastraff ac Ailgylchu ar gyfer defnydd hanfodol yn unig o ddydd Mawrth, 26 Mai, ac mae’r cyhoedd wedi cael eu diolch am ddilyn cyfarwyddiadau archebu.

I ddechrau, mae 6,300 o slotiau 15 munud ar gael bob wythnos.

Mae mynediad i'r safleoedd ond ar gael drwy slotiau a archebwyd ymlaen llaw. Os nad oes gennych archeb, ni chewch eich caniatáu ar y safle.

Gellir trefnu slot ar https://www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws-cyngor-a-chanllawiau/canolfannau-gwastraff-ac-ailgylchu-eu-hailagor neu drwy ffonio canolfan gyswllt y Cyngor ar: 01437 764551.

Mae modd trefnu slotiau am y pythefnos cyntaf i ddechrau ac ar gyfer defnydd hanfodol yn unig.

Dim ond eitemau na ellir eu storio'n ddiogel gartref neu na ellir eu casglu drwy'r cynlluniau casglu gwastraff ac ailgylchu ar ymyl y ffordd a ddylai gael eu cludo i safleoedd.

Darllenwch y canllawiau llawn, gan gynnwys manylion y cerbydau a ganiateir ar: https://www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws-cyngor-a-chanllawiau/canolfannau-gwastraff-ac-ailgylchu-eu-hailagor

Diolchodd y Cynghorydd Cris Tomos, Aelod Cabinet Cyngor Sir Penfro dros yr Amgylchedd, y cyhoedd am eu cydweithrediad â’r system newydd.

"Rwy'n hynod ddiolchgar i aelodau'r cyhoedd am ddefnyddio'r system archebu ac am ddarllen a dilyn y canllawiau sydd wedi'u rhoi ar waith.

"Mae llawer iawn o waith wedi'i wneud i sicrhau y gallwn weithredu ein safleoedd mewn modd diogel i'r staff ac i'r cyhoedd.

"Yn ôl y disgwyl, mae rhai safleoedd yn llenwi'n gyflymach na'i gilydd felly rydym yn gofyn i breswylwyr fod yn hyblyg gyda dyddiadau ac amseroedd lle bynnag y bo modd a dim ond os yw'n hanfodol y dylech wneud y daith."

Gofynnir i breswylwyr hefyd nodi bod casgliadau gwastraff swmpus o gartrefi wedi ailddechrau erbyn hyn hefyd.

Gweler https://www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion/mae-casgliadau-gwastraff-cartref-swmpus-yn-ail-ddechrau-ar-sail-gyfyngedig

 

 

 


ID: 6474, revised 22/05/2020