COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Newidiadau i wasanaethau bysiau cyhoeddus yn Sir Benfro

Oherwydd y sefyllfa bresennol mae angen gwneud nifer o newidiadau i wasanaethau bysiau cyhoeddus yn Sir Benfro.

 Meddai’r Cynghorydd Phil Baker, Aelod Cabinet y Cyngor Sir dros Seilwaith, Trwyddedu a Digwyddiadau Sylweddol: “Mae newidiadau’n ofynnol er mwyn ymateb i sefyllfa’r coronafeirws, a dal i gynnal gwasanaethau i fannau allweddol fel ysbytai, meddygfeydd teulu, fferyllfeydd a siopau bwyd penodol.

 “Bydd hysbysrwydd yr amserlen ar wefan y Cyngor yn cael ei gadw’n gyfredol ond, yn anffodus, nid oes modd diweddaru’r hysbysrwydd sydd i’w weld yn holl safleoedd bysiau.

 “Fe all y trefniadau hyn newid eto ar fyr rybudd, ac fe fyddwn yn gofyn i bawb sydd eisiau defnyddio gwasanaethau cludiant cyhoeddus ymweld â’n gwefan i gael y wybodaeth ddiweddaraf.”

 Bydd yr amserlen un diwrnod yr wythnos ar gyfer Bysiau’r Arfordir (387/8, 400, 404 a 405) yn aros hyd nes clywir yn wahanol.

 Mae Cludiant Cymunedol a’r gwasanaeth Cyfeillion Bws yn cael eu hatal hyd nes clywir yn wahanol.

 Isod mae rhestr lawn o holl wasanaethau bysiau cyhoeddus yn Sir Benfro a darpariaeth bresennol y gwasanaeth. Bydd nifer o wasanaethau’n gweithredu ar sail galw am gludiant.

 

 

Llwybr

Disgrifiad

Gweithredwr

Newidiadau arfaethedig

T5

Hwlffordd – Abergwaun – Aberteifi – Aberystwyth

Brodyr Richards

Gweithredu amserlen dydd Sul o ddydd Llun i ddydd Sadwrn o 30/03/2020 ymlaen

T11

Hwlffordd – Tyddewi – Abergwaun

Brodyr Richards

Amserlen gyda newidiadau pellach i’w gweithredu o 30/03/2020 ymlaen

342

Croes-goch – Hwlffordd

Brodyr Richards

Amserlen sefydlog bresennol i aros 1 diwrnod yr wythnos

400

Pâl Gwibio: Tyddewi – Marloes 

Brodyr Richards

Dim gwasanaeth sefydlog ond cludiant ar gais bob dydd Mercher yn unig o 30/03/2020 ymlaen. Gall cwsmeriaid archebu trwy ffonio 01239 611369 (9am -12pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener).

404

Gwibiwr Strwmbl: Tyddewi – Abergwaun 

Brodyr Richards

Dim gwasanaeth sefydlog ond cludiant ar gais bob dydd Iau yn unig o 30/03/2020 ymlaen. Gall cwsmeriaid archebu trwy ffonio 01239 611369 (9am -12pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener)

405

Roced Poppit: Trefdraeth – Aberteifi 

Brodyr Richards

Dim gwasanaeth sefydlog ond cludiant ar gais bob dydd Iau yn unig o 30/03/2020 ymlaen. Gall cwsmeriaid archebu trwy ffonio 01239 613756 (9am -12pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener)

408

Aberteifi – Traeth Poppit

Brodyr Richards

Gweithredu’r llwybr sefydlog presennol ar ddydd Mawrth a dydd Gwener yn unig o 30/03/2020 ymlaen

410

Gwasanaeth Tref Abergwaun

Brodyr Richards

Gweithredu llwybr sefydlog presennol ar ddydd Mawrth a dydd Sadwrn 30/03/2020

430

Aberteifi – Crymych – Arberth

Brodyr Richards

Gweithredu llwybr sefydlog diwygiedig ar ddydd Llun a dydd Mercher 30/03/2020

Bwcabus

642, 643, 644, 645

Brodyr Richards

Atal llwybrau sefydlog o 25/03/2020 ymlaen.

302

Hubberston – Aberdaugleddau – Llwyn Helyg

First Cymru

Amserlen ddiwygiedig bob dwyawr o 30/03/2020 ymlaen

349

Hwlffordd – Doc Penfro – Dinbych-y-pysgod

First Cymru

Amserlen ddiwygiedig bob dwyawr rhwng Hwlffordd a Dinbych-y-pysgod o 30/03/2020 ymlaen

X49

Hwlffordd – Arberth – Dinbych-y-pysgod

First Cymru

DIM GWASANAETH o 30/03/2020 ymlaen

348

Cynhwyswyd yn 349

First Cymru

DIM GWASANAETH o 30/03/2020 ymlaen

356

Aberdaugleddau – Doc Penfro – Cil-maen

First Cymru

Amserlen ddiwygiedig bob dwyawr o 30/03/2020 ymlaen

322

Hwlffordd – Caerfyrddin

Taf Valley

Dim gwasanaeth sefydlog ond cludiant ar gais ar ddydd Mercher yn unig o 28/03/2020 ymlaen. Gall cwsmeriaid archebu trwy ffonio 01994 240908.

381

Dinbych-y-pysgod – Arberth – Hwlffordd

Taf Valley

Amserlen ddiwygiedig o 30/03/2020 ymlaen, o ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig.

351

Pentywyn – Llanrhath – Saundersfoot – Dinbych-y-pysgod

Taf Valley

Dim gwasanaeth sefydlog ond cludiant ar gais bob dydd Iau yn unig. Gall cwsmeriaid archebu trwy ffonio 01994 240908.

352

Dinbych-y-pysgod – Cilgeti – Dinbych-y-pysgod

Taf Valley

DIM GWASANAETH o 24/03/2020 ymlaen

300

Gwasanaeth Tref Aberdaugleddau

Edwards Bros

Gweithredu llwybr sefydlog diwygiedig bob dydd Llun a dydd Iau yn unig o 30/03/2020 ymlaen

301

Gwasanaeth Tref Hwlffordd

Edwards Bros

Gweithredu llwybr sefydlog diwygiedig bob dydd Mawrth a dydd Gwener unig o 30/03/2020 ymlaen

308

Hwlffordd – Llangwm – Burton (Cylch)

Edwards Bros

Dim gwasanaeth sefydlog ond cludiant ar gais ar ddydd Mawrth yn unig o 30/03/2020 ymlaen. Gall cwsmeriaid archebu trwy ffonio 01437 776313

311

Aberllydan – Hwlffordd

Edwards Bros

Dim gwasanaeth sefydlog ond cludiant ar gais ar ddydd Gwener yn unig o 30/03/2020 ymlaen. Gall cwsmeriaid archebu trwy ffonio 01437 776313

313

Clarberston Road – Hwlffordd

Edwards Bros

Dim gwasanaeth sefydlog ond cludiant ar gais ar ddydd Gwener yn unig o 30/03/2020 ymlaen. Gall cwsmeriaid archebu trwy ffonio 01437 776313

315

Hwlffordd – Aberdaugleddau – Dale

Edwards Bros

Dim gwasanaeth sefydlog ond cludiant ar gais bob dydd Iau yn unig o 30/03/2020 ymlaen. Gall cwsmeriaid archebu trwy ffonio 01437 776313

387/8

Gwibfws yr Arfordir: Penrhyn Angle 

Cyngor Sir Penfro

Aros ar 1 diwrnod yr wythnos. (Dydd Sadwrn)

360

Doc Penfro – Caeriw – St Florence – Dinbych-y-pysgod

Cyngor Sir Penfro

Dim gwasanaeth sefydlog ond cludiant ar gais ar ddydd Mercher yn unig o 28/03/2020. Gall cwsmeriaid archebu trwy ffonio 01437 776313.

361

Doc Penfro – Caeriw – Broadmoor – Cilgeti

Cyngor Sir Penfro

Dim gwasanaeth sefydlog ond cludiant ar gais ar ddydd Mercher yn unig O 29/03/2020. Gall cwsmeriaid archebu trwy ffonio 01437 776313.

403

Gwibiwr Celtaidd: Penmaen Dewi

Sarah Bell Minibuses

Ni fydd yn dechrau gweithredu ar 04/04/2020 fel y bwriadwyd. Ataliwyd hyd nes clywir yn wahanol.

221

Login – Caerfyrddin

Jones Login

Dim gwasanaeth sefydlog ond cludiant ar gais bob dydd Mercher a dydd Sadwrn. Gall cwsmeriaid archebu trwy ffonio 01437 563277

223

Glandwr – Caerfyrddin

Jones Login

Dim gwasanaeth sefydlog ond cludiant ar gais ar ddydd Mawrth 1af y mis. Gall cwsmeriaid archebu trwy ffonio 01437 563277

508

Hwlffordd i Lundain

National Express

Dim gwasanaeth

528

Hwlffordd i Birmingham

National Express

Dim gwasanaeth

 

 


ID: 6218, revised 07/07/2020