CYSAG

Deddfwriaeth

Rhaid i bob awdurdod lleol yng Nghymru fabwysiadu maes llafur Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg i'w ddefnyddio yn yr ysgolion a gynhelir ganddynt.

Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 (legislation.gov.uk)

Amlinellir y diffiniad o faes llafur cytunedig yn Neddf Addysg 1996.

Deddf Addysg 1996 (legislation.gov.uk)

Gellir dod o hyd i ganllawiau Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg Llywodraeth Cymru yma:

Y Dyniaethau: Cynllunio eich cwricwlwm - Hwb (llyw.cymru)

ID: 9310, adolygwyd 12/12/2022