Eich Diogelwch Personol

Larymau cymunedol

Os ydych yn bryderus ynglŷn â chael cymorth mewn argyfwng, efallai y byddai gennych ddiddordeb mewn cael larwm cymunedol. Mae larwm y gallwch ei wisgo o amgylch eich gwddf neu eich arddwrn, yn cael ei gysylltu â’ch ffôn a bydd yn canu os byddwch yn ei bwyso mewn argyfwng. Bydd y gwasanaeth monitro’n ateb eich galwad a bydd y gweithredwr yn penderfynu pa gamau i’w cymryd. Bydd angen i chi hefyd gael dau gyswllt lleol all ymateb i’ch galwad, ac sy’n byw o fewn 20 munud o’ch cartref. Mae tâl wythnosol am y gwasanaeth hwn. Ffoniwch Gyngor Sir Penfro ar 01437 764551

Mae systemau ar gael hefyd gan gyflenwyr eraill:

Age UK Aid Call
www.ageuk.org.uk/products/mobility-and-independence-at-home/personal-alarms
Ffôn: 0800 011 3846

Tunstall Response Ltd
Gallwch drefnu i gael system wedi ei gosod eich hun drwy gysylltu â Tunstall Response ar 01302 333304
www.tunstall.co.uk neu e-bost: enquiries@tunstallresponse.co.uk.

ID: 2029, adolygwyd 23/01/2018