Eich Diogelwch Personol

Aros ar eich Traed

Mae llawer o bobl yn cael eu hanafu bob blwyddyn drwy syrthio yn eu cartref eu hunain. Gall rhoi sylw i’r manylion isod eich cadw’n ddiogel:

  • gwnewch yn siŵr nad yw ymylon matiau a charpedi wedi codi
  • gosodwch ganllawiau yn yr ystafell ymolchi
  • tacluswch geblau trydan sydd ar y llawr
  • codwch yn araf rhag mynd yn benysgafn
  • peidiwch â brysio i ateb y drws neu’r ffôn
  • gwnewch yn siŵr bod eich sliperi yn ffitio’n iawn

Esgidiau neu sliperi nad ydynt yn ffitio’n iawn yw un o’r prif ffactorau sy’n achosi damweiniau ymhlith pobl hŷn. Byddwch yn ddiogelach o gwmpas y tŷ os byddwch yn gwisgo sliperi sy’n ffitio’n iawn am eich traed. Mae rhai sy’n cau â Velcro yn hawdd i’w gwisgo a’u tynnu, ac yn hawdd i’w golchi.

Mae gan Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymruwasanaeth gwirio diogelwch yn y cartref. Ffôn (01437) 766717 www.pembs-cr.co.uk

ID: 2035, adolygwyd 23/01/2018