COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Eich Diogelwch Personol

Sgamiau drwy'r post a thros y ffôn

Byddwch yn wyliadwrus bob amser os oes rhywun yn cynnig unrhyw beth i chi a chithau heb ofyn amdano, a pheidiwch byth â rhoi arian na rhoi manylion eich banc neu eich cerdyn credyd er mwyn cael gwobr neu ar gyfer cynnig sy’n swnio’n rhy dda i fod yn wir. Peidiwch â gadael i neb roi pwysau arnoch i wneud penderfyniad yn y fan a’r lle a pheidiwch â ffonio rhifau cyfradd uwch (sy’n dechrau â 070 neu 090) i hawlio gwobr neu drefnu i barsel gael ei ddanfon.

Am gyngor pellach neu os ydych chi’n gofidio eich bod chi, neu rywun sy’n agos atoch, wedi bod yn destun sgam, cysylltwch â Llinell Gymorth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth fel uchod.  

ID: 2040, adolygwyd 23/01/2018