COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Eich bywyd bob dydd

Gofal personol

Gall sefydliadau sy’n cynnig gofal personol gynnig cymorth â chodi, mynd i’r gwely, gwisgo, dadwisgo, ymolchi, cymryd bath, glendid personol, bwyta, yfed, defnyddio’r tŷ bach, rheoli anymataledd a gofalu am eich dannedd a’ch dannedd dodi. Efallai y gallant helpu â thasgau sy’n gysylltiedig ag iechyd fel ymdrin â briwiau pwyso.

Mae’n rhaid i bob sefydliad sy’n cynnig gofal personol a/neu ofal nyrsio fod wedi ei gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal a Aroglygiaeth Gofal Cymru (AGC). Mae AGC yn rheoleiddio ac arolygu darparwyr gofal cymdeithasol ac yn sicrhau eu bod yn cyflawni safonau uchel. Maent hefyd yn cynnig arweiniad ar ganfod a dewis y gwasanaethau gofal priodol. 

ID: 2018, adolygwyd 24/08/2021