COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Eich bywyd bob dydd

Pobl gydag anghenion iechyd a gofal cymdeithasol cymhleth

Bydd anghenion pobl sydd ag anghenion iechyd a gofal cymdeithasol cymhleth yn cael eu hasesu gan weithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol, fel rhan o asesiad cyfannol. Bydd yr asesiadau hyn yn ystyried hawl i ofal cymdeithasol a’r GIG.

ID: 2016, adolygwyd 19/10/2018