Eich bywyd bob dydd

Pryd ar Glud

Mae’r gwasanaeth pryd ar glud yn danfon prydau poeth i bobl sy’n methu â choginio drostynt eu hunain oherwydd eu bod yn fregus neu’n anabl a heb rywun a all eu cefnogi. Cyn y gellir darparu’r gwasanaeth rhaid cael asesiad gan reolwr gofal, a bodloni’r meini prawf ar gyfer cymhwyster. Ffoniwch Gyngor Sir Penfro ar 01437 764551.

ID: 2022, adolygwyd 23/01/2018