Gofalu amdanoch eich hun

Eich Fferyllydd

Gall Fferyllwyr gynnig cyngor ynglŷn â mân anhwylderau ac anafiadau, a thriniaeth a moddion priodol. Mae’n bosibl y bydd Fferyllwyr yn cynnig gwasanaethau eraill hefyd, e.e. cyngor ynglŷn â rhoi’r gorau i ysmygu, cyngor ynglŷn â rheoli pwysau a phrofion pwysedd gwaed. Gallant asesu eich symptomau a helpu i benderfynu a oes angen i chi weld meddyg. Mae Fferyllwyr wedi cael llawer iawn o hyfforddiant ac mae’n bosibl eu bod yn cynnig cyngor mewn sesiynau galw heibio yn ystod oriau agor y fferyllfa.

Mae rhai fferyllfeydd yn barod i gasglu eich presgripsiynau i chi o’ch meddygfa, ac mae rhai hefyd yn fodlon dod â phresgripsiynau i’ch cartref. Holwch eich meddygfa am fanylion fferyllfeydd lleol sy’n cynnig y gwasanaeth hwn.

ID: 2115, adolygwyd 05/07/2022