COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gofalu amdanoch eich hun

Fferyllfa y tu allan i oriau

Dylai cleifion gasglu presgripsiynau sy'n ail adrodd wneud y siwr fod ganddyn nhw foddion cyn cyfnodau o wyliau. Dylen nhw hefyd wneud yn siŵr bod ganddyn nhw foddion dros y cownter yn y fferyllfa yn y tŷ ar gyfer symptomau fel annwyd, ffliw, camdreuliad a phoen ysgafn.

Cysylltwch â’ch fferyllfa arferol cyn cyfnod o wyliau, edrychwch yn eich papur newydd lleol neu GIG Cymru

ID: 2116, adolygwyd 09/09/2021