Gofalu amdanoch eich hun

Gwasanaeth Meddyg Teulu y Tu Allan i Oriau / Meddygon ar Alwad

Mae’r gwasanaeth y Tu Allan i Oriau ar gael ar gyfer gofal brys yn unig pan fydd eich meddygfa ar gau. Dim ond ar gyfer problemau gofal iechyd brys na all aros nes bydd eich meddygfa’n ailagor y dylid ei ddefnyddio.

Mae’r gwasanaeth ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 6.30pm ac 8.00am, ac yn ystod y penwythnosau a gwyliau’r banc. Ffoniwch eich meddygfa leol i gael cyfarwyddyd ynglŷn â sut i gael gafael ar y gwasanaeth y tu allan i oriau.

Dylech wneud apwyntiadau ar gyfer materion rheolaidd, fel presgripsiynau amlroddadwy a mân anhwylderau, cyn cyfnodau o wyliau.

Ni ddylech ffonio 999 neu fynd i’r Adran Damweiniau ac Achosion Brys yn yr ysbyty lleol oni bai fod gennych argyfwng gwirioneddol.

ID: 2118, adolygwyd 05/07/2022