Gofalu amdanoch eich hun

Neges Iechyd mewn Potel

Mae neges mewn potel yn annog pobl sy’n byw ar eu pen eu hunain i gadw manylion personol a meddygol sylfaenol mewn potel blastig fechan yn yr oergell. Os bydd y gwasanaethau brys yn cael eu galw i’ch cartref, gallant ddod o hyd i wybodaeth hanfodol am eich iechyd yn gyflym. Mae’r poteli’n cael eu hariannu gan Glybiau Llewod lleol ac maent ar gael am ddim i ddefnyddwyr. Holwch am fanylion yn eich meddygfa, fferyllfa neu eich Clwb Llewod lleol. Ffoniwch 0845 833 9502 i gysylltu â’ch Clwb Llewod agosaf. 

ID: 2113, adolygwyd 05/07/2022