Sut i Dalu - Ar-lein

Ar-lein

Gallwch wneud taliadau am y canlynol ar-lein, gan ddefnyddio Fy Nghyfrif:

Y Dreth Gyngor

Arlwyo heb Arian

Rhent Tai

Rhent Garejis

Trwyddedau Parcio

Tanysgrifiadau Gwastraff Gardd

Ffioedd Trwyddedu

Ceisiadau am Gynllunio ac Adeiladu

Sir Benfro yn Dysgu

Gofal Cymdeithasol – Cartref a Phreswyl

Ymchwil Archifau

Ardrethi Busnes

Biliau Cyngor Eraill

 

Sylwer y bydd angen eich cyfeirnod neu'ch rhif cyfrif arnoch a bydd angen ichi fewngofnodi i'ch Fy Nghyfrif.

Rhagor o fanylion am Fy Nghyfrif

 

Dulliau talu

Pan fyddwch yn gwneud taliad ar-lein, gallwch ddewis rhwng y ffyrdd canlynol o dalu:

1.      Talu gan ddefnyddio cerdyn

Talu gan ddefnyddio cerdyn, ond peidio â chadw manylion y cerdyn ar eich Fy Nghyfrif.

2.      Talu gan ddefnyddio'r Waled

Talu gan ddefnyddio cerdyn sydd wedi'i gadw, ychwanegu un newydd, neu gofrestru am y tro cyntaf. Rydym yn defnyddio Google Sign-In er diogelwch.

3.      Talu gan ddefnyddio PayPal

Gwneud taliad gan ddefnyddio eich cyfrif PayPal.

 

ID: 1927, adolygwyd 27/09/2021