Sut i Dalu - Ar-lein

Archebion Sefydlog/Bancio Ar-lein

Os yw'n well 'da chi ddefnyddio un o'r dulliau hyn, yna mae manylion Banc yr Awdurdod i'w gweld isod. Sylwer: Gyda'ch taliad bydd yn rhaid ichi roi'r cyfeir-rif cywir ar gyfer y taliad. Os na fyddwch chi'n rhoi cyfeir-rif cywir y taliad yna efallai na fydd y taliad yn mynd i mewn i'ch cyfrif mewn da bryd.

Banc Barclays, 32 Stryd Fawr, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 2DA

Cod Didoli: 20-37-90

Enw'r Cyfrif: Cyngor Sir Penfro

Rhif y Cyfrif: 53671917

 

Cymorth ychwanegol:

Os bydd gyda chi unrhyw gwestiynau neu ymbolidau neu os cewch chi broblemau wrth ddefnyddio'r gwasanaethau hyn, yna cofiwch ffonio'r Ganolfan Gyswllt ar 01437 764551.

ID: 1933, adolygwyd 11/04/2024