Sut i Dalu - Ar-lein

Yn bersonol

Rydym ni’n ymrwymedig i’ch cynorthwyo chi i wneud trefniadau talu gwahanol ac anogwn chi i ddewis un o’r dewisiadau talu uchod i dalu biliau’r Cyngor

Os mai  ag arian parod yn unig y gellwch dalu eich biliau, rhowch wybod i ni cyn gynted ag y bo modd, fel y gallwn wneud trefniadau gwahanol ar eich cyfer. Ffoniwch ni ar 01437 764551, os gwelwch yn dda

Canolfannau Gwasanaethau i Gwsmeriaid

ID: 1931, adolygwyd 02/07/2019