COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Addewid Preifatrwydd

Cael at fy ngwybodaeth bersonol

Gallwch gael gwybod a ydym yn cadw unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch drwy wneud cais i weld yr wybodaeth o dan Deddf Diogelu Data 2018. 

Gwrthrych am Wybodaeth

ID: 3440, adolygwyd 01/05/2019