Addewid Preifatrwydd

Cymorth pellach

Am gymorth gydag ymholiadau neu gwynion, cysylltwch â:

Swyddog Diogelu Data

Cyngor Sir Penfro          

Neuadd y Sir

Hwlffordd   

SA61 1TP

E-bost: dataprotection@pembrokeshire.gov.uk

Rhif ffôn: 01437 764551

Os hoffech wneud cwyn am y ffordd yr ydym wedi prosesu eich gwybodaeth bersonol, gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth sef y corff statudol sy’n goruchwylio cyfraith diogelu data:

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

SK9 5AF

E-bost: caseworker@ico.org.uk     Rhif ffôn: 0303 1231113

 

Dolenni defnyddiol

Porth Gwybodaeth GDPR

ICO (Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth)

Llywodraethu TG 

 

 

 

ID: 3452, adolygwyd 02/07/2021