Addewid Preifatrwydd

Am ba hyd y mae'r cyngor yn cadw eich data personol?

Bydd y cyngor yn cadw eich data personol am gyhyd ag sydd ei angen arnom neu gyrff rheoleiddiol eraill, ac yn unol Rhestrau Cadw a Gwaredu’r Awdurdod Lleol a Rhestr Cadw ar gyfer Ysgolion (yn agor mewn tab newydd). Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd hyn o leiaf chwe blynedd. Gwaredir ar eich data personol yn ddiogel unwaith nad yw ei angen arnom bellach.

ID: 3439, adolygwyd 08/11/2023