Addewid Preifatrwydd

Am ba hyd y mae'r cyngor yn cadw eich data personol?

Pcc logo

Bydd y cyngor yn cadw eich data personol am gyhyd ag sydd ei angen arnom neu gyrff rheoleiddiol eraill, ac yn unol â'n Rhestrau Cadw a Gwaredu’r Awdurdod Lleol  a Rhestr Cadw ar gyfer Ysgolion.  Yn y rhan fwyaf o achosion,  bydd hyn o leiaf chwe blynedd.  Gwaredir ar eich data personol yn ddiogel unwaith nad yw ei angen arnom bellach.

ID: 3439, adolygwyd 30/06/2022