Addewid Preifatrwydd

Beth mae'r cyngor yn ei wneud?

Fel awdurdod lleol, mae Cyngor Sir Penfro yn cyflenwi gwasanaethau i chi; mae enghreifftiau o'r mathau o wasanaeth a ddarperir (a dolenni i Hysbysiadau Preifatrwydd gwasanaethau unigol) wedi'u rhestru ar y dudalen Hysbysiadau Preifatrwydd adrannol.

ID: 3438, adolygwyd 27/10/2022