Addewid Preifatrwydd

Beth yw sail gyfreithiol y cyngor ar gyfer prosesu eich data personol?

Pcc logo

Dan ddeddfwriaeth diogelu data, mae'n rhaid i’r cyngor fod â sail gyfreithiol dros brosesu unrhyw ddata personol.  Sail gyfreithiol mwyafrif y data personol sy'n cael ei brosesu gan y cyngor yw 'tasg gyhoeddus', sy'n golygu bod 'prosesu'n angenrheidiol er mwyn cyflawni tasg sy'n cael ei chynnal er budd y cyhoedd neu wrth arfer awdurdod swyddogol'.

ID: 7933, adolygwyd 04/08/2021