Addewid Preifatrwydd

Pa ddata personol y mae'r cyngor yn ei gasglu?

Bydd y math o ddata personol y mae'r cyngor yn ei gasglu'n dibynnu ar y gwasanaeth penodol sy'n cael ei ddarparu, ond gall gynnwys data megis enw, manylion cyswllt a manylion ariannol. Lle y bo'n briodol, efallai y bydd angen ir cyngor hefyd gasglu data 'categori arbennig' (tarddiad hil neu ethnigrwydd, barn wleidyddol, credoau crefyddol, aelodau undeb llafur, data genetig, data biometrig, data iechyd, data sy'n ymwneud bywyd rhywiol neu dueddfryd rhywiol unigolyn) a/neu ddata ar euogfarnau troseddol.

ID: 7936, adolygwyd 27/10/2022