Addewid Preifatrwydd

Pam mae angen eich data personol ar y cyngor?

Er mwyn cyflenwi gwasanaethau mewn ffordd effeithiol, bydd angen i'r cyngor gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol amdanoch chi.Mae eich preifatrwydd yn bwysig i ni a bydd y cyngor yn prosesu'r wybodaeth rydych yn ei darparu yn unol Rheoliad Cyffredinol y DU ar Ddiogelu Data a Deddf Diogelu Data 2018.Cedwir eich data'n ddiogel ac yn gyfrinachol a bydd y cyngor ond yn casglu'r wybodaeth bersonol y mae ei hangen arno i ddarparu gwasanaethau effeithlon i chi.

ID: 7934, adolygwyd 27/10/2022