Addewid Preifatrwydd

Rhybudd Preifatrwydd Adrannol

Bydd Cyngor Sir Penfro yn defnyddio'ch data personol ar gyfer darparu gwasanaethau, gan gynnwys y rhai sydd wedi'u nodi yn y strwythur isod. Am Hysbysiadau Preifatrwydd gwasanaethau unigol, dewiswch y penawdau isod.

Prif Weithredwr a Swyddogaethau Corfforaethol
Gofal Cymdeithasol a Thai
Seilwaith a Gwasanaethau Amgylcheddol
Adnoddau
Addysg
Y Gyfraith a Llywodraethu
ID: 3442, adolygwyd 08/11/2023