Addewid Preifatrwydd

Rhybudd Preifatrwydd Adrannol

Bydd Cyngor Sir Penfro yn defnyddio'ch data personol ar gyfer darparu gwasanaethau, gan gynnwys y rhai sydd wedi'u nodi yn y strwythur isod. Am Hysbysiadau Preifatrwydd gwasanaethau unigol, dewiswch y penawdau isod.

Prif Weithredwr a Swyddogaethau Corfforaethol
Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai
Cymuned Gwasanaethau
Adnoddau
Addysg
ID: 3442, adolygwyd 13/09/2023