COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Addewid Preifatrwydd

Sut gallwch gael mynediad i'ch data personol?

Pcc logo

Gallwch gael gwybod a oes gan y cyngor unrhyw ddata personol amdanoch drwy wneud cais am fynediad at ddata gan y testun o dan Ddeddf Diogelu Data 2018.

ID: 3440, adolygwyd 04/08/2021