Addewid Preifatrwydd

Sut gallwch gael mynediad i'ch data personol?

Gallwch gael gwybod a oes gan y cyngor unrhyw ddata personol amdanoch drwy wneud cais am fynediad at ddata gan y testun o dan Ddeddf Diogelu Data 2018.

ID: 3440, adolygwyd 27/10/2022