COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Addewid Preifatrwydd

Sut mae'r cyngor yn sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth diogelu data?

Pcc logo

Mae Cyngor Sir Penfro yn ceisio bodloni’r safonau uchaf posib wrth gasglu a defnyddio data personol.  Mae Polisi Diogelu Data ar waith y mae angen i'r holl weithwyr ei lofnodi cyn dechrau yn eu swydd a darperir hyfforddiant rheolaidd.  Mae tîm diogelu data dynodedig bach ar waith i gynnig cyngor a chymorth wrth fonitro cydymffurfiaeth.

ID: 3448, adolygwyd 04/08/2021