Addewid Preifatrwydd

Sut mae'r cyngor yn sicrhau cydymffurfiaeth deddfwriaeth diogelu data?

Mae Cyngor Sir Penfro yn ceisio bodloni'r safonau uchaf posib wrth gasglu a defnyddio data personol. Mae Polisi Diogelu Data ar waith y mae angen i'r holl weithwyr ei lofnodi cyn dechrau yn eu swydd a darperir hyfforddiant rheolaidd. 

Mae'r ddogfen bolisi briodol hon yn nodi sut y bydd y Cyngor yn diogelu'r data categori arbennig a throseddau y mae'n ei brosesu.

Mae tim diogelu data dynodedig bach ar waith i gynnig cyngor a chymorth wrth fonitro cydymffurfiaeth.

 
ID: 3448, adolygwyd 13/03/2023