COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Addewid Preifatrwydd

Eich Hawliau

O dan Reoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2016, mae gennych hawliau fel unigolyn y gallwch eu harfer mewn perthynas â’r wybodaeth sydd gennym amdanoch chi:

 

  • Yr hawl i weld y wybodaeth – mae gennych hawl i ofyn am gael gweld gwybodaeth sydd gennym amdanoch ac i gael copi ohoni
  • Yr hawl i gael gwybod – Mae gan unigolion yr hawl i gael gwybod am gasglu a defnyddio eu data personol.  Mae hwn yn ofyniad tryloywder allweddol o dan y GDPR.
  • Yr hawl i gywiro – mae gennych hawl i ofyn i ni gywiro eich gwybodaeth.
  • Mae'n bosibl y bydd yr hawl i gyfyngu ar brosesu yn gymwys – gallwch ofyn i ni roi'r gorau i brosesu eich data personol, ond gall hyn achosi oedi neu ein hatal rhag darparu gwasanaeth i chi.  Byddwn yn ceisio cydymffurfio â'ch cais ond mae'n bosibl y bydd yn ofynnol i ni gadw neu brosesu gwybodaeth er mwyn cydymffurfio â'n dyletswyddau cyfreithiol.
  • Yr hawl i ddileu - nid yw'r hawl hon yn hawl absoliwt.
  • Yr hawl i symud data - nid yw'r hawl hon yn hawl absoliwt.
  • Yr hawl i beidio â bod yn ddarostyngedig i benderfyniadau a phroffilio awtomataidd – sy’n cynhyrchu effeithiau cyfreithiol neu affeithiau sydd yr un mor bwysig i destun y data

 

ID: 3455, adolygwyd 01/05/2019