Addewid Preifatrwydd

Hysbysiadau Prosesu Teg Adrannol

Dyma lle y bydd dod o hyd i holl wybodaeth am sut i ymdrin â a'ch data personol. Hyn prosesu teg neu hysbysiadau preifatrwydd ddweud wrthych beth y dylech ei ddisgwyl inni wneud gyda eich gwybodaeth bersonol pan fyddwch yn gwneud cyswllt gyda ni neu ddefnyddio un o'n gwasanaethau.

Llywodraethu Gwybodaeth

Hysbysiad Prosesu Teg - Cwynion Gwasanaethau Cymdeithasol

Hysbysiad Prosesu Teg Y Tîm Llywodraethu Gwybodaeth

Diogelwch a Safonau Bwyd

Hysbysiad Prosesu Teg - Tim Diogelwch a safonau Bwyd

Iechyd Porthladd

Hysbysiad Prosesu Teg - Iechyd Porthladd    Amserlenni Cade a Gwared

Ysgolion a Dysgu

Hysbysiad Prosesu Teg - Chwaraeon Sir Benfro

Hysbysiad Prosesu Teg - Gwasanaeth Cerdd Sir Benfro

Hysbysiad Prosesu Teg- Sir Benfro yn Dysgu

Hysbysiad Prosesu Teg - Gwasanaeth Cofnogi Disgyblion

Hysbysiad Prosesu Teg - Cyflogi Plant a Thrwyddedau Perfformio

Hysbysiad Prosesu Teg – Derbyn Plant i Ysgolion

Hysbysiad Prosesu Teg - Gwasanaeth Ieuenctid Sir Benfro

Hysbysiad Prosesu Teg Y Gwasanaeth Cynhwysiant

Hysbysiad Prosesu Teg - Arlwyo

Fy Nghyfrif

Hysbysiad Prosesu Teg - Fy Nghyfrif

Cynllunio a Rheoli Adeiladu

Hysbysiad Prosesu Teg - Rheoli Datblygu  Amserlen Cadw Dogfennau (Rheoli Datblygiad)

Hysbysiad Prosesu Teg - Cynlluniau Datblygu

Hysbysiad Prosesu Teg - Cynllun Gwella Hawliau Tramwy 2018-2028

Hysbysiad Prosesu Teg - Cynllun Datblygu Lleol, Cyflwyniadau Safleoedd Yngeisiol

Hysbysiad Prosesu Teg - Cytundebau Adran 106

Hysbysiad Prosesu Teg - Perchnogaeth Tai Cost Isel

Hysbysiad Prosesu Teg - Rheoli Adeiladau

Adnoddau Dynol

Hysbysiad Prosesu Teg - Adnoddau Dynol

Llyfrgelloedd a Diwylliant

Hysbysiad Prosesu Teg - Gwasanaeth LLyfrgell Sir Benfro

Hysbysiad Prosesu Teg - Gwasanaeth Llyfrgell Sir Benfro - Digwyddiadau

Hysbysiad Prosesu Teg - Croeso Sir Benfro

Hysbysiad Prosesu Teg - Gwasanaeth Amgueddfa Sir Benfro

Canolfan Gyswllt a Chanolfannau Gwasanaethau Cwsmer

Hysbysiad Prosesu - Canolfan Gyswllt a Chanolfannau Gwasanaethau Cwsmer

Parcio, Ffyrdd a Thrafnidiaeth

Hysbysiad Prosesu Teg - Cynllun Parcio Bathodyn Glas

Hysbysiad Prosesu Teg - Gwasanaethau Cludo Teithwyr

Hysbysiad Prosesu Teg - Cynllun Teithio Rhatach

Hysbysiad Prosesu Teg - (CCTV) ar Gludiant i`r ysgol

Hysbysiad Prosesu Teg – Gwasanaethau Parcio – Gorfodaeth Parcio Sifil

Hysbysiad Prosesu Teg – Gwasanaethau Parcio – Trwyddedau

Hysbysiad Prosesu Teg – Adran Gofal Stryd

Gwasanaethau Refeniw

Hysbysiad Prosesu Teg Blynyddol Treth y Cyngor

Hysbysiad Prosesu Teg Budd-daliadau Tai

Hysbysiad Prosesu Teg - Trethi Busnes

Anifeiliaid, Plau a Iechyd yr Amgylchedd

Hysbysiad Prosesu Teg - Theoli Cwn                           Amserlenni Cade a Gwared

Hysbysiad Prosesu Teg – Rheoli Plâu                          Amserlenni Cade a Gwared

Hysbysiad Prosesu Teg – Rheoli Llygredd                   Amserlenni Cade a Gwared

Hysbysiad Prosesu Teg – Iechyd Cyhoeddus               Amserlenni Cade a Gwared

Hysbysiad Prosesu Teg - Iechyd a Lles Anifeiliaid    Amserlenni Cade a Gwared

Gwasanaethau Etholiadol

Hysbysiad Prosesu Teg - Gwasanaethau Etholiadol

Amgylchedd ac Argyfyngau Sifil 

Hysbysiad Prosesu Teg - Gwastraff ac Ailgylchu

Hysbysiad Procesu Teg - Ceir Gadawedig 

Hysbysiad Procesu Teg - Meinciau Coffa 

Hysbysiad Procesu Teg - Codi am Wasanaeth 

Hysbysiad Procesu Teg - Amlosgfa Parc Gwyn, Arberth

Hysbysiad Prosesu Teg - Gohebiaeth, Amgylchedd & Argyfyngau

Hysbysiad Prosesu Teg - Canolfan Orffwys mewn Argyfwng

Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd

Hysbysiad Prosesu Teg - Y Gwasanaethau Cymdeithasol

Hysbysiad Prosesu Teg - Dysgu a Datblygu Corfforaethol, RhDGGCC Datblygiad Proffesiynol Parhaus Addysg

Hysbysiad Prosesu Teg - Gwasanaethau Gofal Plant

Hamdden a Gweithgaredau

Hysbysiad Prosesu Teg - Gwasanaethau Hamdden

Tai

Hysbysiad Prosesu Teg - Cynnal Adeiladau

Hysbysiad Prosesu Teg – Tai Gwarchod

Hysbysiad Prosesu Teg – Safonau Tai

Hysbysiad Prosesu Teg - Rheoli Tai

Trwyddedu

Hysbysiad Prosesu Teg - Trwyddedu

Safonau Masnachu

Hysbysiad Prosesu Teg - Safonau Masnachu           Amserlenni Cade a Gwared

Teledu Cylch Cyfyng

Hysbysiad Prosesu Teg - Teledu Cylch Cyfyng

Tir ac Eiddo

Hysbysiadau Prosesu Teg - Cytundeb Prydles ar gyfer y Farchnad

Hysbysiad Prosesu Teg - Phridiannau Tir

Cyllid a Busnes

Hysbysiad Prosesu Teg - Proses Taliadau Credydwyr

 

ID: 3442, adolygwyd 16/10/2019