COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Addewid Preifatrwydd

Pam fod y Ganolfan Gyswllt a Chanolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid yn gofyn am wybodaeth bersonol sylfaenol?

Pan fyddwch chi'n ffonio Canolfan Gyswllt Cyngor Sir Penfro neu’n ymweld â Chanolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid, rydym yn casglu gwybodaeth hanfodol.

 Rydym yn casglu a defnyddio'ch gwybodaeth bersonol fel y gallwn eich cynorthwyo gyda'ch ymholiad neu i drosglwyddo'ch ymholiad i'r tîm neu'r gwasanaeth perthnasol i weithredu.

 Bydd y wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei phrosesu yn unol â Ddeddf Diogelu Data 2018 a bydd yn cael ei ddefnyddio at ddibenion prosesu'ch ymholiad.

 Sylwer, efallai y bydd galwadau i'n Canolfan Gyswllt yn cael eu cofnodi at ddibenion hyfforddi.

 Gellir dod o hyd i'r Hysbysiad Prosesu Teg lawn ar gyfer y Ganolfan Gyswllt a Chanolfannau Gwasanaethau Cwsmer yma

ID: 3448, adolygwyd 01/05/2019