COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Addewid Preifatrwydd

Pam mae gennym Hysbysiad Preifatrwydd?

Yn ogystal â rhwymedigaeth gyfreithiol i roi gwybod ichi ba wybodaeth bersonol y byddwn yn ei chasglu amdanoch chi a sut y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon ac yn ei storio, rydym wedi ymrwymo hefyd i ddarparu gwasanaethau ichi sydd wedi’u teilwra’n benodol i’ch anghenion, gan sicrhau diogelwch eich data ar yr un pryd.

 

 Pam y byddwn yn casglu ac yn cadw gwybodaeth bersonol ar Fy Nghyfrif?

 Byddwn yn casglu ac yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol er mwyn creu Fy Nghyfrif ar www.sir-benfro.gov.uk a phersonoli eich profiad ar-lein. 

 

Am ba hyd y byddwn yn cadw eich gwybodaeth?

Byddwn yn cadw’r wybodaeth a roir inni am bum mlynedd a gwaredir yn ddiogel â’ch gwybodaeth pan na fydd ei hangen rhagor.   

 

Deffro Fy Nghyfrif

Bydd Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC) newydd yn dod i rym ar 25ain Mai 2018. Heb eich caniatâd, ni fyddwn yn gallu cyfathrebu gyda chi ynghylch y gwasanaethau a ddarparwn a gwybodaeth a addaswn yn benodol ar eich cyfer.

Darparu gwasanaeth da i’n cwsmeriaid yw ein prif flaenoriaeth ac rydym eisiau i chi ddeall y dewisiadau a rheolaeth sydd gennych dros y data a ddaliwn amdanoch.

Oherwydd hyn, bydd eich ‘Fy Nghyfrif’ yn mynd i gysgu cyn i chi adolygu eich data a’r dewisiadau hysbysu a bennwyd gennych.

I ddeffro eich cyfrif, ewch i Fy Nghyfrif a dilyn y sgriniau cyfarwyddo cam wrth gam syml er mwyn gallu rheoli a phennu eich dewisiadau.

 

ID: 3436, adolygwyd 01/05/2019