Addysg Cyfrwng Cymraeg

Am i'ch plentyn ddod yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg?
Cyfleoedd cyn-ysgol
##ALTURL## Sut i gefnogi’ch plentyn

Sut i gefnogi’ch plentyn

Gwybodaeth ar sut y gallwch chi helpu'ch plentyn trwy addysg cyfrwng Cymraeg
##ALTURL## Trosglwyddo i addysg cyfrwng Cymraeg

Trosglwyddo i addysg cyfrwng Cymraeg

Dysgwch am ein canolfannau iaith ar gyfer plant cynradd sydd wedi symud i'r ardal yn ddiweddar neu a hoffai drosglwyddo i ysgol cyfrwng Cymraeg.


ID: 8141, revised 15/06/2022