COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Sir Benfro yn Dysgu

Cadw Lle ar Gwrs
Beth sydd yn eich ardal chi?
##ALTURL## Ein Cyrsiau

Ein Cyrsiau

Cael gwybod pa gyrsiau a gynigiwn, lle maent a sut i gofrestru i ddod yn ddysgwr gyda ni.
##ALTURL## Gwybodaeth i dysgwyr

Gwybodaeth i dysgwyr

Gwybodaeth sydd arnoch ei hangen os ydych chi’n ddysgwr gyda ni gan gynnwys ffïoedd, dyddiadau tymhorau a chymorth sydd ar gael
##ALTURL## Ein Canolfannau

Ein Canolfannau

Cael gwybod ble mae ein canolfannau, pa gyfleusterau sydd ganddynt a sut i gysylltu â nhw.

GWASANAETH GWYBODAETHID: 1853, revised 20/11/2019