Adeiladau Rhestredig ac Ardal Gadwraeth

Cadwraeth yr Amgylchedd Hanesyddol

Mae amgylchedd hanesyddol Sir Benfro yn cael ei reoleiddio gan ddau awdurdod ar wahân – Adran Gynllunio Cyngor Sir Penfro ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. I wirio p’un a yw eich adeilad yn y Parc Cenedlaethol, ewch i'w gwefan yma: Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro (yn agor mewn tab newydd) 

Fel arall arhoswch ar y dudalen hon.

Mae gan awdurdodaeth gynllunio Cyngor Sir Penfro amgylchedd hanesyddol amrywiol sy’n cynnwys:

  • 24 o Ardaloedd Cadwraeth
  • 1632 o Adeiladau Rhestredig
  • 236 o Henebion Rhestredig
  • 20 o Barciau a Gerddi Hanesyddol
ID: 2213, adolygwyd 31/10/2023