Adeiladau Rhestredig ac Ardal Gadwraeth

Cadwraeth yr Amgylchedd Adeiledig

Mae’r amgylchedd adeiledig hanesyddol yn cynorthwyo i ddangos hanes a datblygiad Sir Benfro. Mae’n meithrin ymdeimlad â lle ac yn golygu bod yno amgylchedd atyniadol i fyw, gweithio a hamddena ynddo. Mae’n bwysig inni ofalu am dreftadaeth adeiledig Sir Benfro nawr ac at y dyfodol hefyd.

Mae gan Sir Benfro (ac eithrio’r Parc Cenedlaethol) 24 Ardal Gadwraeth , 1632 Adeilad Rhestredig , 236 Heneb Restredig , 20 Parc a Gardd Hanesyddol a 2 Fenter Treftadaeth Treflun . Ar ben hynny yn Sir Benfro y mae’r unig Barc Cenedlaethol arfordirol dynodedig yn y DU. Y rhain i gyd sy’n rhoi i’r ardal ei nodweddion naturiol a’i threftadaeth ddiwylliannol y mae’n rhaid eu gwarchod ac, os oes angen, gwella eu golwg.

ID: 2213, adolygwyd 25/01/2022