Adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol

Adroddiad Adolygu

Adroddiad Adolygu

Mae’r Adroddiad Adolygu yn egluro pa rannau o’r CDLl allai newid a pham. Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus anffurfiol o’r 9fed  o Dachwedd hyd y 5ed  o Ionawr 2018. Cafodd adroddiad am ganlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus hwnnw ei ystyried gan Gabinet Cyngor Sir Penfro ar y 19aino Fawrth 2018.

 

Mae’r Adroddiad Adolygu wedi'i ddiweddaru ac mae fersiwn derfynol wedi'i chyhoeddi ochr yn ochr â’r Strategaeth a Ffefrir fel rhan o'r Ymgynghoriad Cyn-adneuo (ar gau 4 Chwefror 2019).

 

ID: 2501, adolygwyd 15/02/2019