Adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol

Adroddiad Adolygu

Adroddiad Adolygu

Amlinella’r Adroddiad Adolygu pa rannau o’r Cynllun Datblygu Lleol allai  newid a pham.  Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus rhwng 9 Tachwedd a 5 Ionawr 2018.  Ystyriwyd adroddiad o ganlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus hwnnw a dogfennau diwygiedig gan Gabinet CSP ar 19 Mawrth 2018.  Bydd yr Adroddiad Adolygu yn parhau i gael ei ddiweddaru a bydd fersiwn terfynol yn cael ei gyflwyno ochr yn ochr â’r Strategaeth a Ffefrir, yn ddiweddarach yn y broses.

 

ID: 2501, adolygwyd 04/07/2018