Adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol

Cytundeb Cyflawni gan gynnwys Cynllun Cyfranogiad y Gymuned

 Roedd y Cytundeb Darparu yn amodol ar gyfnod ymgynghori chyoeddus ffurfiol rhwng 9 Tachwedd 2017 a 5 Ionawr 2018.  Ystyriwyd adroddiad o ymgynghoriadau gan Gabinet Cyngor Sir Penfro ar 19 Mawrth 2018.  Penderfynodd Cyngor Sir Penfro yn y Cyngor Llawn ar 10 Mai 2018 i gyflwyno'r ddogfen yn ffurfiol i Lwyodraeth Cymru.

Ystyriwyd fersiwn diwygiedig, yn nodi amserlen ar gyfer gweddill y broses ac yn adlewyrchu oedi o ganlyniad i'r pandemig Covid-19 gan Gabinet Cyngor Sir Penfro ar 5 Hydref 2020.  Yn y Cyngor Llawn ar 8 Hydref 2020, penderfynodd Cyngor Sir Penfro gyflwyno'r Cytundeb Cyflenwi diwygiedig i Lywodraeth Cymru.  Cytunwyd y fersiwn diwgiedig gan Lywodraeth Cymru 30 Hydref 2020.

 

Cytundeb Cyflawni Fersiwn Diwygiedig Hydref 2020

Asesiad Effaith COVID-19 Hydref 2020

ID: 2502, adolygwyd 04/11/2020