Adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol

Cytundeb Cyflawni gan gynnwys Cynllun Cyfranogiad y Gymuned

Roedd y Cytundeb Darparu yn amodol ar gyfnod ymgynghori chyoeddus ffurfiol rhwng 9 Tachwedd 2017 a 5 Ionawr 2018. Ystyriwyd adroddiad o ymgynghoriadau gan Gabinet Cyngor Sir Penfro ar 19 Mawrth 2018.  Penderfynodd Cyngor Sir Penfro yn y Cyngor Llawn ar 10 Mai 2018 i gyflwyno'r ddogfen yn ffurfiol i Lwyodraeth Cymru.

Ystyriwyd fersiwn diwygiedig, yn nodi amserlen ar gyfer gweddill y broses ac yn adlewyrchu oedi o ganlyniad i'r pandemig Covid-19 gan Gabinet Cyngor Sir Penfro ar 5 Hydref 2020. Yn y Cyngor Llawn ar 8 Hydref 2020, penderfynodd Cyngor Sir Penfro gyflwyno'r Cytundeb Cyflenwi diwygiedig i Lywodraeth Cymru.  Cytunwyd y fersiwn diwgiedig gan Lywodraeth Cymru 30 Hydref 2020.

Cytundeb Cyflawni Fersiwn Diwygiedig Hydref 2020

Asesiad Effaith COVID-19 Hydref 2020

Cytundeb Cyflawni gan gynnwys y Cynllun Cyfranogiad y Gymuned

Paratowyd Cytundeb Cyflawni diwygiedig pellach yn 2023, yn bennaf mewn ymateb i oedi pellach o ganlyniad i gyhoeddi canllawiau Cyfoeth Naturiol Cymru ar lefelau ffosffad mewn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Afonydd (ACA) yng Nghymru, sy’n effeithio ar y Cleddau a’r Teifi dalgylchoedd afonydd.

Cafodd yr iteriad newydd hwn o’r Cytundeb Cyflawni ei ystyried gan Gabinet Cyngor Sir Penfro ar 24 Ebrill 2023 ac wedi hynny yn y Cyngor Llawn ar 11 Mai 2023. Wedi hynny, cymeradwyodd Llywodraeth Cymru y Cytundeb Cyflawni diwygiedig pellach ar 20 Mehefin 2023.

Mae Cytundeb Cyflawni Mehefin 2023 yn disodli fersiwn Hydref 2020.

Cytundeb Cyflawni Fersiwn Diwygiedig Pellach 2023

ID: 2502, adolygwyd 25/07/2023