Adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol

Newidiadau Canolbwynteidig

Yng ngwanwyn 2021, bydd adroddiad yn rhestru pob un o'r sylwadau a wnaed ar y Cynllyn Adneuo, ynghyd ag ymateb cymeradwy swyddogion yn cael ei gyflwyno i'r Cyngo Llawn.  Bydd rhestr o newidiadau cymeradwy, yn dwyn yr enw Newidiadau Canolbwynteidig, yn yr adroddiad.  Yna bydd y Cyngor Llawn yn ysteried ac un ai'n cefnogi neu'n awgrymu newidiadau ychwanegol i'r adroddiad.  Unwaith y cytunir ar hyn, bydd unrhyw newidiadau yn cael eu cyhoeddi fel rhan o ymgynghoriad Newid Penodol yn ystod ngwanwyn 2021 a fydd ar agor am ragor o sylwadau.

Gallai'r dyddiadau hyn newid o ganlyniad i COVID-19. Byddwn yn dal i gadw golwg ar y sefyllfa yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf. 

ID: 6840, adolygwyd 05/01/2022