Adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol

Safleoedd Ymgeisiol

Safleoedd Ymgeisiol

Gwahoddir aelodau o’r cyhoedd i gynnig safleoedd y credant ddylai gael eu nodi ar gyfer, neu eu gwarchod rhag datblygiad – yr hyn a elwir yn Safleoedd Ymgeisiol.

Mae angen y wybodaeth ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol Newydd (LDP2), y sylfaen dystiolaeth sy’n cael ei datblygu ar hyn o bryd gan Cyngor Sir Penfro.

Bydd LDP2 yn cymryd lle’r Cynllun Datblygu Lleol cyfredol ar gyfer ardal yn Sir Benfro y tu allan i’r Parc Cenedlaethol pan gaiff ei fabwysiadu yn 2021.

Mae gan aelodau o’r cyhoedd 20 wythnos i gynnig Safle Ymgeisiol. Rhaid i bob cynnig fod yn berthnasol i’r ardaloedd hynny o Sir Benfro sydd y tu allan i’r Parc Cenedlaethol.

Bydd y cyfnod ar gyfer cyflwyno Safle Ymgeisiol yn dechrau ar ddydd Iau 22 Mawrth ac yn dod i ben am 5pm ar ddydd Mawrth 14 Awst 2018.

Bydd y Cyngor yn ystyried pob awgrym a wneir, ac yn rhoi gwybod i’r rheiny sydd wedi awgrymu safle o’r canlyniad cychwynnol yn hydref 2019.

Er mwyn cyflwyno Safle Ymgeisiol, rhaid i unigolion gwblhau ffurflen safonol. Mae yna nodyn cyfarwyddyd yn esbonio pa wybodaeth y dylid ei ddarparu.

Mae’r ffurflen a’r nodyn cyfarwyddyd ar gael trwy ddefnyddio’r dolenni isod:

Ffurflen  (PDF)

Ffurflen (Word)

Nodyn Cyfarwyddyd

 

Rhaid i’r rheiny sydd eisoes wedi ysgrifennu at y Cyngor ynglŷn â’u tir hefyd gwblhau’r ffurflen hon.

Gellir dychwelyd y ffurflen naill ai drwy e-bost at ldp@pembrokeshire.gov.uk neu drwy’r post.

Bydd pob safle a gyflwynir ar gael yn gyhoeddus. Bydd enwau’r unigolion a/neu’r sefydliadau’n cynnig y Safleoedd Ymgeisiol hefyd yn gyhoeddus.

Dim ond rhan o’r broses o gasglu gwybodaeth ar gyfer y cynllun newydd yw cyflwyno Safleoedd Ymgeisiol – ac nid yw’n ymrwymiad gan y Cyngor i gynnwys unrhyw safle a gyflwynir yn yr LDP.

Poster Safleoedd Ymgeisydd

ID: 2505, adolygwyd 23/05/2018