Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Stat1/22

Crynodeb o Berfformiad gan y Cyfarwyddwyr

Yn yr adran hon rwy'n rhoi trosolwg o'n perfformiad yn ystod y flwyddyn 2022/23.  Yn ystod 2020/21 cyflwynodd Llywodraeth Cymru god ymarfer newydd mewn perthynas â pherfformiad a gwella gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru.  Rwyf wedi cynnwys rhai o'r mesurau newydd hyn i ddarparu rhywfaint o wybodaeth ynghylch sut y gwnaethom berfformio yn ystod y flwyddyn.  Rwyf wedi darparu cymhariaeth â’r flwyddyn flaenorol fel y gallwn nodi a yw perfformiad wedi gwella ynteu wedi dirywio. Mae adolygu data’n rheolaidd gan ein timau ymateb tactegol yn ein galluogi i gychwyn camau lliniaru i leihau effeithiau’r galw a phrinderau o fewn y gweithlu ar ddefnyddwyr ein gwasanaethau. 

Rydym yn parhau i ddarparu diweddariadau data rheolaidd i Lywodraeth Cymru fel y gall wneud gwaith manwl i fonitro'r galw am wasanaethau a phwysau o ran y gweithlu ledled Cymru.

Perfformiad Gofal Oedolion 2022/23

Adrodd ar Berfformiad Plant 2022/23

Arolygiad Rheoleiddiol Arolygiaeth Gofal Cymru

Archwilio Cymru

ID: 9543, adolygwyd 19/10/2023