Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Stat1/22

Hyrwyddo a gwella llesiant y rhai rydym yn eu helpu

Mae llesiant unigolyn yn ganolog i bopeth a wnawn. Mae gennym ddyletswydd i sicrhau ein bod yn cefnogi llesiant y bobl hynny y mae angen gofal a chymorth arnynt.  Mae'r adran hon o'r adroddiad yn dangos sut rydym wedi bod yn gweithio tuag at hybu a gwella llesiant pobl sy'n byw yn Sir Benfro.

Rydym wedi cysylltu'r gwaith a wnawn â'r chwe Safon Ansawdd Genedlaethol.  Ar gyfer pob safon ansawdd rydym yn adolygu sut y gwnaethom berfformio y llynedd yn erbyn ein blaenoriaethau a beth fydd ein blaenoriaethau ar gyfer 2023/24.

ID: 9555, adolygwyd 19/10/2023