Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Stat1/22

Sut mae pobl yn siapio ein gwasanaethau?

Ar draws y Gyfarwyddiaeth rydym wedi bod yn ymgysylltu â'r bobl rydym yn eu cefnogi, eu gofalwyr a'u teuluoedd i gael gwell dealltwriaeth am sut y gallwn wella ein gwasanaethau i gefnogi eu llesiant.

Eleni rydym wedi parhau i weithio ar wneud ein gwybodaeth yn haws i’w deall. Rydym wedi cynyddu capasiti i gynhyrchu llenyddiaeth hawdd i’w deall gan y Diwydiannau Norman.  Fe wnaethom gynhyrchu fersiwn hawdd i’w darllen o arolygiad AGC a gwblhawyd ym mis Mawrth 2022.  Cafodd hyn ei hyrwyddo gan ein Hyrwyddwyr Anableddau Dysgu.

Beth oeddem ni'n bwriadu ei wneud y llynedd?

I ba raddau gwnaethon ni lwyddo a pha wahaniaeth wnaethon ni?

Cwynion a chanmoliaeth

ID: 9550, adolygwyd 19/10/2023