Adroddiad Blynyddol Safonaur Gymraeg

Adroddiad Blynyddol Safonaur Gymraeg 2022 23

Paratowyd Safonau’r Gymraeg dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (1) a Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 1) 2015, a ddaeth i rym ar 31 Mawrth 2015.

Ceir rhestr lawn o’r safonau y mae’n ofynnol i Gyngor Sir Penfro gydymffurfio â hwy mewn Hysbysiad Cydymffurfio sydd ar gael ar ein gwefan yn Safonaur Gymraeg (yn agor mewn tab newydd).

Mae safonau 158, 164 a 170 yn ei gwneud yn ofynnol i ni gyhoeddi adroddiad blynyddol, sy’n nodi sut yr ydym wedi cydymffurfio â’r:-

  • Safonau cyflenwi gwasanaethau (1 i 87)
  • Safonau llunio polisi (88 i 97)
  • Safonau gweithredu (98 i 141)

Mae’r adroddiad hwn yn cyffwrdd â mesurau sydd wedi bod ar waith ers cyflwyno’r Safonau ond mae’n canolbwyntio’n bennaf ar weithgareddau a gyflawnwyd yn ystod y cyfnod rhwng mis Ebrill 2021 a mis Mawrth 2022.

ID: 10351, adolygwyd 30/06/2023