Adroddiad Blynyddol Safonaur Gymraeg

Rhoi Safonau'r Gymraeg ar Waith

Steven Richards-Downes, y Cyfarwyddwr Addysg, yw’r uwch swyddog sy’n gyfrifol am roi Safonau’r Gymraeg ar waith yng Nghyngor Sir Penfro.

Fe’i cefnogir yn y gwaith hwn gan Grŵp Cyflawni Strategaeth y Gymraeg, sy’n cynnwys swyddogion y mae eu cylchoedd gwaith yn ymwneud â chyflawni amcanion o fewn y strategaeth.

Mae’r grŵp yn cwrdd yn chwarterol ac mae Steven Richards-Downes yn atebol i uwch swyddogion eraill ac aelodau Cabinet, fel rhan o’i aelodaeth o’r Uwch Dîm Arwain.

ID: 10353, adolygwyd 30/06/2023