Adult Learning Courses

Cyrsiau Gofal Oedolion Amserlen

Rydym yn treialu medru defnyddio’n platfform dysgu ar-lein (SCIL) fel y lle i ddod o hyd i wybodaeth am gyrsiau Rhaglen Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cymru (RhDGGCC), archebu lleoedd ar y cyrsiau, a chael mynediad at adnoddau dysgu am ddim.

I weld yr amserlen ar gyfer cyrsiau diweddaraf RhDGGCC ac adnoddau rhad ac am ddim, ewch i SCIL (Dysgu Rhyngweithiol Gofal Cymdeithasol).

Rydym yn diweddaru'r amserlen i gynnwys mwy o gyrsiau a dyddiadau a byddwn yn parhau i anfon hysbysiadau am unrhyw gyrsiau yn y dyfodol am y tro.

Gan ein bod yn parhau i dreialu'r adnodd, rhowch wybod os ydych yn teimlo ei fod yn gweithio i chi neu os oes rhywbeth y credwch y gallwn ei wneud i'w wella. scwwdptr@pembrokeshire.gov.uk 

ID: 3581, revised 03/05/2023