Amlosgfa

Ffoedd a Thaliadau Parc Gwyn

Talu Ffioedd

Mae ffioedd yn daladwy dros

 • y ffôn (01834) 860622
 • drwy'r post neu yn bersonol yn Swyddfa Parc Gwyn, Arberth, Sir Benfro, SA67 8UD.

Rydym yn derbyn taliad â cherdyn credyd/debyd, siec (yn daladwy i Gyngor Sir Penfro) neu arian parod.

Ffi safonol yr amlosgfa - Gwasnaeth a fynychir: £749.00

Gwasanaeth dydd Llun – dydd Gwener 9.15am i 3.15pm i bobl 18 oed a hŷn.
Mae pob slot archebu yn 45 munud, ac yn cynnwys amser gwasanaeth a ganiateir o 30 munud yn unig; yr amser sy'n weddill yw ar gyfer mynd i mewn a gadael ein capel a'i baratoi ar gyfer y gwasanaeth canlynol.
NODER: Uchafswm maint yr arch (gan gynnwys dolenni) yw 84" o hyd X 41" o led X 27" o uchder


Mae’r ffi yn cynnwys y canlynol:

 • Cerddoriaeth trwy ein system gerddoriaeth ddigidol (Wesley Media)
 • Detholiad o emynau Cymraeg a Saesneg a chwaraeir gan ein horganydd preswyl
 • Gordal amgylcheddol; ffi canolwr meddygol
 • Casglu’r llwch gan y Trefnwr Angladdau / Ymgeisydd / Cynrychiolydd Enwebedig
 • Casged llwch bioddiraddiadwy; storio’r llwch am fis; tystysgrif amlosgi
 • Claddu’r llwch yn ddi-dyst yn ein Gerddi Coffa

Amlosgfa heb neb yn mynychu (amlosgi uniongyrchol, h.y. ni chynhelir gwasnaeth): £613.00

Rhwng dydd Llun a dydd Gwener i bobl 18 oed a hŷn, a rhaid archebu slot bore cyn 9.15am a rhaid danfon yr arch cyn 9am ar y diwrnod a archebwyd. Mae danfon ymlaen llaw yn bosibl ond bydd yn destun ein ffi storfa oer fel y dangosir yn ein ffioedd ychwanegol.

Mae’r ffi yn cynnwys y canlynol:

 • Gordal amgylcheddol; ffi canolwr meddygol
 • Casglu’r llwch gan y Trefnwr Angladdau / Ymgeisydd / Cynrychiolydd Enwebedig
 • Casged llwch bioddiraddiadwy; storio’r llwch am fis; tystysgrif amlosgi
 • Claddu’r llwch yn ddi-dyst yn ein gerddi coffa

Babi (dan 24 wythnos o feichiogrwydd) a marw-anedig (24 wythnos o feichiogrwydd a throsodd): Dim tâl

Gwasanaeth dydd Llun – dydd Gwener 9.15am / 10am Mae pob slot archebu yn 45 munud, ac yn cynnwys amser gwasanaeth a ganiateir o 30 munud yn unig; yr amser sy'n weddill yw ar gyfer mynd i mewn a gadael ein capel a'i baratoi ar gyfer y gwasanaeth canlynol. Mae amlosgiad uniongyrchol heb wasanaeth hefyd ar gael os yw'n well gennych.

Mae’r gwasanaeth am ddim yn cynnwys y canlynol:

 • Cerddoriaeth trwy ein system gerddoriaeth ddigidol (Wesley Media)
 • Detholiad o emynau Cymraeg a Saesneg a chwaraeir gan ein horganydd preswyl
 • Gordal amgylcheddol; ffi canolwr meddygol
 • Os ceir y llwch, casgliad gan y trefnwr angladdau / ymgeisydd / cynrychiolydd enwebedig
 • Casged llwch bioddiraddiadwy; storio’r llwch am fis; tystysgrif amlosgi
 • Claddedigaeth â thystion neu ddi-dyst o'r llwch yn ein Gardd Coffa i Blant rhwng dydd Llun a dydd Gwener

Plentyn (dan 18 oed): Dim tâl

Gwasanaeth dydd Llun – dydd Gwener 9.15am i 3.15pm
Mae pob slot archebu yn 45 munud, ac yn cynnwys amser gwasanaeth a ganiateir o 30 munud yn unig; yr amser sy'n weddill yw ar gyfer mynd i mewn a gadael ein capel ac i ni ei baratoi ar gyfer y gwasanaeth canlynol.
Mae amlosgiad uniongyrchol heb wasanaeth hefyd ar gael os yw'n well gennych.

Mae’r gwasanaeth am ddim yn cynnwys y canlynol:

 • Cerddoriaeth trwy ein system gerddoriaeth ddigidol (Wesley Media)
 • Detholiad o emynau Cymraeg a Saesneg a chwaraeir gan ein horganydd preswyl
 • Gordal amgylcheddol; ffi canolwr meddygol
 • Casglu’r llwch gan y trefnwr angladdau / ymgeisydd / cynrychiolydd enwebedig
 • Casged llwch bioddiraddiadwy; storio’r llwch am fis; tystysgrif amlosgi
 • Claddedigaeth â thystion neu ddi-dyst o'r llwch yn ein gerddi coffa rhwng dydd Llun a dydd Gwener

Ffioedd Ychwanegol 

Gordal ar gyfer gwasanaeth 4pm yn ystod yr wythnos(18 oed a hŷn):£59.00 (ynghyd â'r ffi safonol)

Gwasanaeth dwbl - amser gwasnaeth ychwanegol o 30 muned (i gynnwys pob oed)

 • Dydd Llun – dydd Gwener o 10am i 3.15pm: £117.50 (ynghyd â'r ffi safonol)
 • Dydd Llun – dydd Gwener – slot ychwanegol am 4pm: £177.00 (ynghyd â'r ffi safonol)

Gordal ar gyfer gwasnaeth Dydd Sadwrn: 18 a hŷn

 • 10.45am – 1pm: £235.50 (ynghyd â'r ffi safonol)
 • Gwasanaeth dwbl, amser gwasanaeth o 30 munud ychwanegol, ar gael ar gyfer gwasanaethau rhwng 10.45am a 12.15pm: £353.00  (ynghyd â'r ffi safonol)

Defnyddio'r cyfleuster storio eirch cyn diwrnod yr amlosgi am hyd at 24 awr: £17.00

Cadw gweddillion dros dro fesul mis – mis cyntaf am ddim: £7.50

Cyflenwi yrnau a chynhwysyddion ar gyfer storio'r llwch

 • Podau gwasgaru bioddiraddiadwy: mawr £18.50 / bach £7.00
 • Casged bioddiraddiadwy: £7.00
 • Wrn metel: mawr £26.00 / bach £14.00
 • Casged pren: mawr £33.50 / bach £14.00

Recordiadau o'r gwasanaeth

 • Gweddarllediad byw – yn cynnwys cyfleuster chwarae yn ôl 7 diwrnod: £48.00
 • Dolen i lawrlwytho ffeil MP4: £30.00
 • Recordiad fideo personol ar naill ai DVD / cof bach USB: £48.00 Copïau ychwanegol £24.00
 • Recordiad sain yn unig personol ar gryno ddisg sain: £48.00 Copïau ychwanegol £24.00

Claddedigaeth yn ein gardd goffa(dydd Llun – dydd Gwener)

 • Claddedigaeth â thystion – yn dilyn amlosgiad ym Mharc Gwyn: £26.00
 • Claddedigaeth â thystion – yn dilyn amlosgiad mewn amlosgfa arall: £94.00
 • Claddedigaeth heb dystion – yn dilyn amlosgiad mewn amlosgfa arall: £68.00

Cofebion yr amlosgfa

Cofnod yn y llyfr coffa

 • Cofnod dwy linell dros byth: £50.50
 • Cofnod pum llinell dros byth: £89.00
 • Cofnod wyth llinell dros byth: £126.50
 • Cofnod pum llinell dros byth, gyda darluniad: £158.00
 • Cofnod wyth llinell dros byth, gyda darluniad: £196.00

e-lyfr coffa

 • Cardiau allwedd: £13.00
 • Darluniau ychwanegol yn yr ‘e-lyfr’, fesul sgrin: £37.00
 • Copi wedi'i lamineiddio o arysgrif o’r ‘e-lyfr’: £6.50

Cardiau coffa/triptychau coffa

 • Cerdyn coffa (cost yr arysgrif i'w hychwanegu fel isod): Dim tâl
 • Triptych wedi'i rwymo â brethyn (cost yr arysgrif i'w hychwanegu fel isod): £21.50
 • Triptych wedi'i rwymo â lledr (cost yr arysgrif i'w hychwanegu fel isod): £29.00
 • Arysgrif dwy linell: £21.50
 • Arysgrif pum llinell: £25.00
 • Arysgrif wyth llinell £33.50
 • Darlun wedi'i beintio â llaw: £70.00
 • Gosod ffotograff neu ddarlun mewn triptych: £18.00
 • Poced tudalen, triptych wedi'i rwymo â brethyn yn unig: £5.50

Placiau wal

Placiau gwenithfaen du caboledig 6” x 4” wedi'u gosod ar wal goffa yn ardal y cwrt torch.
Mae pob plac yn cynnwys arysgrif pum llinell. Fe'u prynir i ddechrau gyda les deng mlynedd; pan ddaw i ben, gallwch naill ai adnewyddu neu gasglu eich plac.

pryniant cychwynnol: £330.00
adnewyddu deng mlynedd: £220.00

Placiau wal (gardd coffa i blant)

yn cynnwys arysgrif hyd at pum llinell, neu fel arall gallwch ddewis arysgrif fyrrach gydag arwyddlun Rhosyn neu Dedi; ei brynu gyda les 10 mlynedd, a phan ddaw i ben gallwch naill ai adnewyddu neu gasglu eich plac.

pryniant cychwynnol: £94.00
adnewyddu deng mlynedd: £62.66

Cyrsiau coffa

Mae cyrbau gwenithfaen llwyd caboledig ar hyd ymylon ein llwybrau troed yn y gerddi coffa. Mae arysgrif pedair llinell ar bob cwrbyn. Fe'u prynir i ddechrau gyda les deng mlynedd; pan ddaw i ben, gallwch naill ai adnewyddu neu gasglu eich cwrbyn.

pryniant cychwynnol: £401.50
adnewyddu deng mlynedd: £267.66

Arysgrif ychwanegol- Yn berthnasol i hen gyrbau sengl yn unig: £75.50

Coeden bywyd

Gold coloured memorial leaf 4” x 1 ½”. Memorial leaves are placed on our hand-sculptured tree of life, which can be found wall mounted within our Chapel of Remembrance; each leaf accommodates a 5-line inscription; initially purchased with a 5-year lease, upon expiry either renew or collect your leaf.

pryniant cychwynnol: £111.50
adnewyddu deng mlynedd: £74.33

 

ID: 2069, adolygwyd 20/12/2022