Anableddau dysgu

Strategaeth Anabledd Dysgu

Mae Cyngor Sir Penfro, ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, wedi lansio Stategaeth Anabledd Dysgu 2017-2022 Sir Benfro.

Datblygwyd y Strategaeth ar ôl cyfnod hir o ymgysylltu ac ymgynghori.

ID: 2544, adolygwyd 13/01/2023

Gwybodaeth, cyngor a chymorth annibynnol

Bydd ar rai pobl angen y math o gefnogaeth sydd ar gael gan sefydliadau sydd â sgiliau neu wybodaeth arbennig yn unig. Gallai’r cysylltiadau isod fod yn ddefnyddiol:

Mencap

Mae Mencap yn gweithredu Llinell Gymorth Anabledd Dysgu Cymru sy’n gallu cynnig cyngor, gwybodaeth a chymorth ar unrhyw faterion yn ymwneud ag anabledd dysgu.  

Cymdeithas Syndrom Down

Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru

Foundation for People with Learning Disabilities

British Institute of Learning Disabilities (BILD)     

Dewis Cymru y w’rlle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

 

ID: 2144, adolygwyd 11/08/2022