COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Anableddau dysgu

Gwybodaeth, cyngor a chymorth annibynnol

Bydd ar rai pobl angen y math o gefnogaeth sydd ar gael gan sefydliadau sydd â sgiliau neu wybodaeth arbennig yn unig. Gallai’r cysylltiadau isod fod yn ddefnyddiol:

Mencap
Mae Mencap yn gweithredu Llinell Gymorth Anabledd Dysgu Cymru sy’n gallu cynnig cyngor, gwybodaeth a chymorth ar unrhyw faterion yn ymwneud ag anabledd dysgu.  
Llinell gymorth a gwybodaeth: 0808 808 1111
Mencap Cymru, 31 Lambourne Crescent, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GF
www.mencap.org.uk 

Cymdeithas Syndrom Down, Langdon Down Centre, 2a Langdon Park, Teddington
Middlesex, TW11 9PS
Ffôn: 0333 1212 300   www.downs-syndrome.org.uk

Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru,6/7 Village Way, Parc Busnes Greenmeadow Springs, Tongwynlais, Caerdydd. CF15 7NE
Ffôn: 02920 629 312     Ffacs: 02920 629 317
E-bost: wales@nas.org.uk    www.nas.org.uk

Foundation for People with Learning Disabilities
9fed Llawr, Sea Containers House, 20 Upper Ground, Llundain SE1 9QB
Ffôn: 020 7083 1100  www.learningdisabilities.org.uk

British Institute of Learning Disabilities (BILD)
Ffôn:01562 723 010          www.bild.org.uk  

ID: 2144, adolygwyd 23/01/2018