Anableddau dysgu

Gwybodaeth, cyngor a chymorth annibynnol

Bydd ar rai pobl angen y math o gefnogaeth sydd ar gael gan sefydliadau sydd â sgiliau neu wybodaeth arbennig yn unig. Gallai’r cysylltiadau isod fod yn ddefnyddiol:

Mencap

Mae Mencap yn gweithredu Llinell Gymorth Anabledd Dysgu Cymru sy’n gallu cynnig cyngor, gwybodaeth a chymorth ar unrhyw faterion yn ymwneud ag anabledd dysgu.  

Cymdeithas Syndrom Down

Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru

Foundation for People with Learning Disabilities

British Institute of Learning Disabilities (BILD)     

Dewis Cymru y w’rlle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

 

ID: 2144, adolygwyd 11/08/2022