Anableddau dysgu

Gwybodaeth, cyngor a chymorth annibynnol

Bydd ar rai pobl angen y math o gefnogaeth sydd ar gael gan sefydliadau sydd â sgiliau neu wybodaeth arbennig yn unig. Gallai’r cysylltiadau isod fod yn ddefnyddiol:

Mencap

Mae Mencap yn gweithredu Llinell Gymorth Anabledd Dysgu Cymru sy’n gallu cynnig cyngor, gwybodaeth a chymorth ar unrhyw faterion yn ymwneud ag anabledd dysgu.  

Llinell gymorth a gwybodaeth: 0808 808 1111

Mencap Cymru, 31 Lambourne Crescent, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GF

Cymdeithas Syndrom Down

Langdon Down Centre, 2a Langdon Park, Teddington, Middlesex, TW11 9PS

Ffôn: 0333 1212 300 

Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru

2nd Floor, Lancaster House, Maes-y-Coed Road, Heath, Cardiff CF14 4HE

Ffôn: 02920 629 300   

E-bost: cymru@nas.org.uk   

Foundation for People with Learning Disabilities

9fed Llawr, Sea Containers House, 20 Upper Ground, Llundain SE1 9QB

Ffôn: 020 7083 1100  

British Institute of Learning Disabilities (BILD)

Ffôn:01562 723 010         

Cysylltiadau Defnyddiol

Dewis Cymru y w’rlle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

 

ID: 2144, adolygwyd 09/09/2021