COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Anableddau dysgu

Strategaeth Anabledd Dysgu

Mae Cyngor Sir Penfro, ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, wedi lansio Stategaeth Anabledd Dysgu 2017-2022 Sir Benfro.

Datblygwyd y Strategaeth ar ôl cyfnod hir o ymgysylltu ac ymgynghori.

Strategaeth Anableddau Dysgu 2017 - 2022

Strategaeth Anableddau Dysgu 2017 - 2022 - Fersiwn Darllen Hawdd

 

Adroddiad Blynyddol - Bwrdd Partneriaeth Anabledd Dysgu - Fawrth 2020

Adroddiad Blynyddol 2020 - Bwrdd Partneriaeth Anabledd Dysgu - Hawdd eu darllen

ID: 2544, adolygwyd 09/09/2021