Anableddau dysgu

Strategaeth Anabledd Dysgu

Mae Cyngor Sir Penfro, ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, wedi lansio Stategaeth Anabledd Dysgu 2017-2022 Sir Benfro.

Datblygwyd y Strategaeth ar ôl cyfnod hir o ymgysylltu ac ymgynghori.

Adroddiad Blynyddol - Bwrdd Partneriaeth Anabledd Dysgu - Fawrth 2020

Adroddiad Blynyddol 2020 - Bwrdd Partneriaeth Anabledd Dysgu - Hawdd eu darllen

ID: 2544, adolygwyd 11/08/2022